#13573 | 2019-04-09 Oslo, Norway

Prosjektleder og Teamleder for utvikling (2 roller) / 24mnd kontrakt

Vi søker nå en Prosjektleder og en Teamleder til Ruter AS sitt "TID-program" (trafikkinformasjons- og designprogram), som utvikler og implementerer et helhetlig uttrykk og designsystem for presentasjon av Ruters reisetilbud. Programmet er ment å gjøre kollektivtrafikk enklere å ta i bruk for alle, og består av både grafisk og industriell design, designprinsipper for wayfinding, samt stasjons- og holdeplassutforming. Videre skal TID-programmet i sin helhet gå over fra å være et mer selvstendig prosjekt, til å bli integrert med den interne driftsorganisasjonen.

De to ulike rollene vil presenteres og vurderes helt individuelt av både oss og Ruter, og vil ha sentrale roller i ledelsen og driften av TID-programmet.

PROSJEKTLEDER - arbeidsområder:
 • Lede et team som består av fageksperter, designere og teamledere
 • Koordinere eksterne og interne interessenter og bidragsytere/tjenesteutviklere.
 • Ansvarlig for planlegging og gjennomføring, samt programmets måloppnåelse
 • Identifisere risikoer og muligheter, iverksette tiltak.
 • Delta i samarbeidsfora og forhandlinger på vegne av TID og Ruter i samråd med relevante interne eksperter og ressurspersoner
 • Sikre en effektiv og god endring fra prosjektorganisasjon til integrert del av Ruters drifts- og utviklingsoperasjon
 • Representere brukerperspektivet i forhandlingsprosesser relatert til stoppesteder, terminaler, stasjoner og knutepunkt i samråd med relevante interne eksperter og ressurspersoner
 • Følge opp leverandører innen skiltproduksjon og designtjenester
 • Lede gjennomføring av offentlige anskaffelser i samarbeid med oppdragsgivers innkjøpsavdeling

Ønskede kvalifikasjoner:
 • Høyere relevant utdannelse
 • Erfaring med ledelse av utviklings- og implementeringsprosesser av fysiske og digitale produkter som skal inn i masseproduksjon
 • Erfaring med å lede et tverrfaglig team og prosjekter innenfor produkt eller tjenesteutvikling med fokus på kundebehov
 • Erfaring med endringsledelse og organisasjonsforståelse
 • Dokumentert gjennomføringsevne på utvikling og implementering av fysiske og digitale produkter og sammensatte tjenester
 • Erfaring med overlevering av ferdige produkt og tjenester til driftsorganisasjon
 • Erfaring med offentlige anskaffelser
 • Opptatt av å skape gode kundeopplevelse
 • Norsk minimum nivå C1, Engelsk minimum nivå B2

Et pluss:
 • Prosesskartlegging
 • Smidige metoder f.eks. SCRUM-, Lean-prinsipper, designsprint-metodikkenTEAMLEDER - arbeidsområder:
 • Sammen med fagansvarlige for relevante tjenester og prosjektleder TID definere brukerhistorier og gjennomføre iterativ utvikling av disse
 • Lede smidige utviklingsprosesser og ivareta rollen som Scrum Product Owner
 • Bistå med oppdragsbeskrivelse og kravspesifikasjon for gjennomføring av offentlige anskaffelser og mini-konkurranser, inkludert å utarbeide oppdrags-beskrivelser, evaluere mottatte tilbud og innstille beste leverandør basert på definerte kriterier.

Ønskede kvalifikasjoner:
 • Høyere relevant utdannelse
 • Dokumentert erfaring som Scrum Product Owner eller tilsvarende rolle i smidige prosesser
 • Dokumentert erfaring med leveranseledelse og ledelse av smidige utviklingsteam
 • Erfaring med utvikling, evaluering og produksjonssetting/idriftsetting av fysiske og digitale produkter og prototyper
 • Erfaring med å fasilitere diskusjoner og samarbeid blant prosjektdeltakere med forskjellig bakgrunn og situasjonsforståelse
 • Erfaring med leverandørkontakt og –oppfølgning, norske og utenlandske leverandører
 • Dokumentert gjennomføringsevne på utvikling, evaluering og produksjonssetting/idriftsetting av fysiske og digitale produkter og prototyper
 • Opptatt av å skape gode kundeopplevelse
 • Erfaring med offentlige anskaffelser i Norge, inkludert utarbeidelse av kravspesifikasjoner
 • Norsk minimum nivå C1, Engelsk minimum nivå B2


Start: Senest 01.06
Varighet: 30.06.2021
Arbeidssted: Oslo, Norway
Krav: Min. 5 års profesjonell IT-erfaring.
Jobbtype: Frilans

Prosjektet er stengt

Beklager, vi er ikke lenger på utkikk etter konsulenter for dette prosjektet.

Klikk på «Tilgjengelige prosjekter» for å se en oversikt over aktuelle prosjekter.

Hvis du er en kunde som ser etter denne typen profil, kan du bruke skjemaet «Se en konsulent-CV» på det andre nettstedet vårt.

ProData Consult lagrer data i din nettleser / enhet ved hjelp av cookies for statistikk og optimalisering av våre nettsteder og eventuelt for målrettet annonsering. Ved å godta, gir du oss ditt samtykke til denne bruken av cookies. Les våre personvernregler for mer informasjon. Du kan alltid trekke samtykket ditt her: Personvernerklæring og informasjonskapsler

Nettstedet krever bruk av "Nødvendige cookies". Våre nødvendige cookies brukes kun for å levere et fungerende nettsted og webservice.

Utvalgte tredjepartstjenester kan lagre cookies for å plassere relevante annonser som skal leveres til deg på tredjeparts nettsteder.