#16372 | 2020-04-17 Oslo, Norway

Virksomhetsarkitekter

Vi søker flere Virksomhetsarkitekter til en stor kunde i helsesektoren. Områdene omfatter bl.a. arkitekturstyring, operasjonalisering av standarder for automatisert datafangst og sporing, moderne, konfigurerbare prosess- og oppgavestyringsplattformer, moderne integrasjonsarkitekturer inkludert data- og dokumentdeling, logistikk, interaktiv henvisning- og rekvisisjoner, nye metoder, analyse og virksomhetsstyring, samt digital hjemmeoppfølging i kunden sin avdeling for Teknologi og e-helse.

I dag pågår det flere prosjekter som berører «logistikkområdet» (sterilsentral, legemiddelforsyning, vareforsyning, nybygg, pasientlogistikk, operasjonslogistikk med flere) i foretaksgruppen som har føringer om å ta i bruk GS1- og ISBT128 standardene til merking og entydig identifikasjon av «objektene» bl.a. pasienter, ansatte, rom, lokasjoner, utstyr, varer og legemidler uten at arbeidet er samordnet i tilstrekkelig grad. Det er en forutsetning for vellykket bruk av GS1 standardene i alle verdikjeder at standarden innføres iht. en eller flere regionale veiledere og referansearkitekturer. Veilederne beskriver hvordan de ulike delene av standardene skal brukes for de ulike objekttypene som skal merkes.

Arkitekt(ene) må ha både god generell kompetanse innenfor prosjekt- og prosessledelse og arkitektur, men også kompetanse spesielt innenfor de nevnte fagområdene.

På nasjonalt nivå pågår det initiativ hvis formål er å utprøve og etablere standarder for data- og dokumentdeling for både helsepersonell og innbygger. Initiativene bygger på innføring og utprøving av IHE XDS / XCA familien sammen med en sikkerhetsarkitektur realisert vha av en nasjonal føderert sikkerhetsmodell der HelseID har rollen som nasjonal tillitsanker. Kunden har et samarbeid med Direktoratet for e-helse på utprøvingen av nevnte standarder i journalinnsyn, som
krever arkitektbistand. Vellykkede resultater vil kunne utgjøre elementer i en nasjonal og regional arkitektur.

I tillegg til de leveransene som allerede har høy prioritet, er det oppgaver knyttet til å gjennomføre konseptutredninger for neste generasjon av analysearkitekturer for virksomhetsstyring og klinisk kvalitetsforbedring, gjennomføring av kundens arkitekturstyringsaktiviteter, samt modernisering av regionens integrasjonsarkitektur som kan øke foretaksgruppens endringsevne.

Arbeidsoppgaver:
Konsulenten(e) må kunne lede en gruppe fagspesialister med ulike spesialiteter (f.eks. lege, sykepleier og domenearkitekter innenfor ulike områder f.eks. krav, behov, informasjon, applikasjon, integrasjon, sikkerhet, plattform- og infrastruktur) mot felles mål basert på definerte arbeidsstrømmer og tilhørende leveranser.

I denne oppgaven ligger bl.a.:
Å planlegge og følge opp arbeidsstrømmer og leveranser for virkeområdet, som vil kunne omfatte følgende:
 • Innføring av den regionale arkitekturstyringen iht. prosjektforslag og faseplaner.
 • Innføring av GS1 og ISBT128 standardene med tilhørende masterdata for produkt, utstyr og legemiddel iht. prosjektforslag og faseplaner.
 • Utredning av lukket legemiddelsløyfe med vekt på prosessanalyse og design iht. Helse Sør-Østs metodikk for dette, gapanalyser, samt organisasjons- og teknologiendringer.
 • Utredning av sporing av medisinsk utstyr herav implantater (opsjon).
 • Utredning av digital hjemmeoppfølging med vekt på prosessanalyse og design iht. kundens metodikk for dette (opsjon).
 • Utredning av en regional prosess- og oppgavestyringsarkitektur knyttet til konkrete behov innenfor eksempelvis Digital hjemmeoppfølging, helselogistikk, screeningprogrammer med flere prosessområder (opsjon).
 • Utredning av en moderne integrasjonsarkitektur iht. data- og dokumentdelingsarkitekturen nasjonalt, moderne ETL, byggnær IKT, datafangst og lagring fra «Medical Internet of things» (opsjon).
 • Utredning av bildedelingsløsning for multimedia (opsjon).
 • Utredning av matforsyning (opsjon).
 • Modernisering av Nasjonal samhandlingskonsept for Nye metoder (opsjon).
 • Utredning av overgangen til DIPS Arena (opsjon).
 • Modernisering av interaktive henvisninger og rekvisisjoner (opsjon).
 • Modernisering av folkeregister (opsjon).
 • Å bidra til å lykkes med innføringen av GS1 basert datafangst og sporing.
 • Å bidra til å lykkes med innføringen av regional arkitekturstyring.
 • Å bidra til å lykkes med realiseringen av IKT strategien med tilhørende arkitekturvisjon.
 • Å bidra til å lykkes med realisering av en moderne integrasjonsarkitektur.
 • Å bidra til å lykkes med utprøving av journalinnsyn for helsepersonell og innbygger basert på data- og dokumentdeling (HL7 FHIR/IHE XDS / XUA) og føderert sikkerhet.
 • Å kunne levere og kommunisere lettfattelige arkitekturanalyser til beslutningstagere, program- og prosjektledere f.eks. ved å lede et tverrfaglig team for leveransen av konseptutredninger som gir konkrete anbefalinger med tilhørende målarkitektur, business case og veikart. Konseptutredningen kan dekke et utvalgt prosessområde f.eks. operasjon, sterilsentral, legemiddelforsyning, vareflyt, sporing, data- og dokumentdeling, medisinsk-teknisk utstyr.
 • Å kunne kommunisere ulike aspekter ved konseptutredninger for ulike interessenter f.eks. direktører og andre beslutningstagere.
 • Å bidra til identifisering av felles problemstillinger, risiko og mangler ved arkitekturen hovedsakelig innenfor områdene nevnt, samt bidra til anbefalinger på hvordan nevnte problemstillinger kan løses.
 • Å foreslå og beskrive løsninger på felles problemstillinger innenfor fagområdene angitt, sammen med de relevante programmene og prosjektene regionalt og eller nasjonalt.
 • Å bidra til at vedtatte standarder blir operasjonalisert eksempelvis følgende GS1, ISBT128, IHE XDS/XCA, HL7 FHIR, REST, DICOM o.l.
 • Å bidra til å lykkes med realisering av en regional arkitektur som gir mulighet for økt endrings- og leveransehastighet, økt grad av «Product Management og styring av innovasjonsprosjekter- og partnerskap i foretaksgruppen herav Sykehuset Østfold, Sykehuset i Vestfold, Vestre Viken og helselogistikkprosjektet.

Erfaring og kompetanse:
 • Evne til å lede prosesser i en kompleks virksomhet med mange aktører.
 • Solid teknologisk og arkitekturfaglig kompetanse innenfor angitte områder.
 • Kjennskap til Helse Sør-Østs prosjektmetodikk og prosjektledelses rollen.
 • Dokumentert erfaring fra helsesektoren iht. kravene beskrevet.
 • Dokumentert erfaring og kompetanse innenfor virksomhetsarkitektur, logistikk, standardisering (GS1 og ISBT128), integrasjonsarkitekturer, datafangst- og sporingsarkitekturer, prosess- og oppgavestyringsarkitekturer, data- og dokumentdeling (HL7 FHIR/IHE XDS).
 • Kjennskap til arkitekturen i Helse Sør-Øst.
 • Kjennskap til HelseID og føderert sikkerhetsmodell.
 • Kjennskap til integrasjonsbehov- og løsninger mot regionens kjernesystemer.
 • Kjennskap til forvaltning og drift i Helse Sør-Øst.

Krav til språk: Norsk
Konsulenten skal ha meget solide muntlige og skriftlige kommunikasjonsevner på norsk.

Hvis du ønsker å vise din interesse eller har spørsmål angående prosjektet, ikke nøl med å ta kontakt.

Start: 01.05.2020
Varighet: 31.12.2020
Arbeidssted: Oslo, Norway
Krav: Min. 5 års profesjonell IT-erfaring.
Jobbtype: Frilans

Prosjektet er stengt

Beklager, vi er ikke lenger på utkikk etter konsulenter for dette prosjektet.

Klikk på «Tilgjengelige prosjekter» for å se en oversikt over aktuelle prosjekter.

Hvis du er en kunde som ser etter denne typen profil, kan du bruke skjemaet «Se en konsulent-CV» på det andre nettstedet vårt.

ProData Consult lagrer data i din nettleser / enhet ved hjelp av cookies for statistikk og optimalisering av våre nettsteder og eventuelt for målrettet annonsering. Ved å godta, gir du oss ditt samtykke til denne bruken av cookies. Les våre personvernregler for mer informasjon. Du kan alltid trekke samtykket ditt her: Personvernerklæring og informasjonskapsler

Nettstedet krever bruk av "Nødvendige cookies". Våre nødvendige cookies brukes kun for å levere et fungerende nettsted og webservice.

Utvalgte tredjepartstjenester kan lagre cookies for å plassere relevante annonser som skal leveres til deg på tredjeparts nettsteder.