#16450 | 2020-04-29 Oslo, Norway

Delprosjektleder IKT

På vegne av en kunde i helsesektoren ser vi etter en Senior Prosjektleder med solid erfaring fra større IKT-miljøer og forvaltning i helsesektoren.

Om prosjektet:
Helse Sør-Øst RHF skal innføre regional løsning for rekvirering av polikliniske laboratorieundersøkelser samt henvisning til radiologisk undersøkelse basert på produktet DIPS Interactor fra DIPS AS som løsning. DIPS Interactor skal også leveres skybasert.

Prosjektet består av flere arbeidsstrømmer
 • Etablering av infrastruktur for en regional løsning for DIPS Interactor Publisher. Denne benyttes av helseforetakene for å vedlikeholde tjenestekatalogen som viser hvilke analyser og undersøkelser som tilbys for rekvirentene.
 • Etablering av testmiljø inkl testlegekontor for test av at rekvisisjoner og henvisninger genereres korrekt ute hos rekvirent. Tilpasninger i fagsystem må påregnes.
 • Testing og pilotering av mottak i alle fagsystem. Utvikling og tilpasninger i fagsystem må påregnes.
 • Opplæring.

Helseforetakene vil involveres tett i arbeidet. Med nærmere 40 ulike installasjoner av fagsystem som skal motta henvisninger og rekvisisjoner, samt at det er flere ulike EPJ ute hos rekvirent som genererer disse meldingene, er kompleksiteten i detaljene stor. Rekvirenter vil eksempelvis være legekontor, legevakt og øvrige kommunale helsetjenester. En egen testleder vil ha ansvar for koordinering av all testing.

Kunden har behov for en delprosjektleder IKT som kan planlegge og etablere den tekniske løsningen inklusive integrasjoner. Delprosjektlederen skal også støtte prosjektledelsen i arbeidet med å koordinere innføring av løsningen DIPS Interactor på helseforetakene.
Delprosjektleder IKT vil også jobbe tett sammen med testleder, samt med forvaltningsorganisasjonen i Sykehuspartner, som har ansvar for drift og forvaltning av alle berørte fagsystem. Konsulenten må forvente å jobbe med flere av arbeidsstrømmene i parallell.

Arbeidsoppgaver:
 • Planlegge, bidra inn i og følge opp Helse Sør-Øst sitt arbeid med etablering og innføring av DIPS Interactor.
 • Planlegge aktiviteter, fasilitere workshops, koordinere ulike ressurser og fremskaffe avklaringer.
 • Koordinere og følge opp prosjektets tekniske ressurser: løsningsdesigner, ROS-rådgiver, integrasjonsressurser, applikasjonsforvaltere m fl. for å sikre leveranser i henhold til prosjektets tidsplan.
 • Dokumentere prosjektet i tråd med Helse Sør-Øst sin prosjektmetodikk basert på Difi’s Prosjektveiviser

Delprosjektlederen vil ha et spesielt ansvar med hensyn på:

Applikasjon
 • Etablere DIPS Interactor med tilhørende moduler i test- og produksjonsmiljø
 • Oppfølging og kvalitetssikring av løsningsdesign og ROS
 • Applikasjonsspesifikke driftsrutiner samt backup/restore
 • Bistand til etablering av testdata

Integrasjoner
 • Beskrive utviklingsbehov på integrasjonsplattform og mot berørte fagsystemer. Dette vil skje i tett samarbeid med Sykehuspartners fagspesialister
 • Etablere integrasjonsfunksjonalitet
 • Sikre at meldingsflyt følger nasjonale standarder og kodeverk
 • Sørge for at miljøer er tilgjengelige for integrasjonstest, dette inkluderer DIPS Interactor, Norsk Helsenett og berørte fagsystemer

Forvaltning
 • Bidra til og fasilitere utarbeidelse av forvaltningsmodell, samt rutiner for forvaltning
 • Utarbeide tjenestebeskrivelse i samarbeid med tjenesteansvarlig
 • Planlegge overlevering til avtalte aktører

Sentrale kompetansekrav:
 • Erfaring som teknisk prosjektleder/IT-prosjektleder på seniorkonsulentnivå (5-7 år)
 • Erfaring fra større IKT-miljøer og forvaltning i større organisasjoner
 • Erfaring med innføring og idriftsetting av virksomhetskritiske løsninger
 • Dokumentert kompetanse på IKT-løsninger; og særlig integrasjoner
 • Teknisk fagkompetanse innenfor noen av disse områdene: Nettverk, server, klient, IKT-infrastruktur, skyløsninger
 • Konsulenten må være proaktiv, løsningsorientert og ha et sterkt leveransefokus
 • Konsulenten må ha en god skriftlig og muntlig framstillingsevne
 • Virksomhetsforståelse for IKT i helsesektoren
 • Kjennskap til forvaltning av IKT-systemer i helsesektoren
 • Kjennskap til spesialisthelsetjenesten
 • Kjennskap til pasientadministrative systemer og rekvirentløsninger som er i bruk i helsesektoren

Der er en fordel å ha:
 • Kjennskap til løsningsdesign og sikkerhetsvurderinger
 • Erfaring fra arbeid med meldingsutveksling, bruk av NHN adresseregister og nasjonale meldingsstandarder

Krav til språk: Norsk
Konsulenten(e) skal ha meget gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsevner på norsk.

Hvis du ønsker å vise din interesse eller har spørsmål angående prosjektet, ikke nøl med å ta kontakt.

Start: Snarest (senest 18. mai)
Varighet: 31.10.2020 (+ opsjon)
Arbeidssted: Oslo, Norway
Krav: Min. 5 års profesjonell IT-erfaring.
Jobbtype: Frilans

Prosjektet er stengt

Beklager, vi er ikke lenger på utkikk etter konsulenter for dette prosjektet.

Klikk på «Tilgjengelige prosjekter» for å se en oversikt over aktuelle prosjekter.

Hvis du er en kunde som ser etter denne typen profil, kan du bruke skjemaet «Se en konsulent-CV» på det andre nettstedet vårt.

ProData Consult lagrer data i din nettleser / enhet ved hjelp av cookies for statistikk og optimalisering av våre nettsteder og eventuelt for målrettet annonsering. Ved å godta, gir du oss ditt samtykke til denne bruken av cookies. Les våre personvernregler for mer informasjon. Du kan alltid trekke samtykket ditt her: Personvernerklæring og informasjonskapsler

Nettstedet krever bruk av "Nødvendige cookies". Våre nødvendige cookies brukes kun for å levere et fungerende nettsted og webservice.

Utvalgte tredjepartstjenester kan lagre cookies for å plassere relevante annonser som skal leveres til deg på tredjeparts nettsteder.