#16987 | 2020-06-29 Oslo (Drammen), Norway

Prosjektleder-RKL

På vegne av en kunde innen helsesektoren ser vi etter 2 erfaren prosjektledre som skal bistå i ledelse og gjennomføring av kunden sitt arbeid med innføring av regional laboratoriedataløsning.

Om prosjektet:
Prosjekt regional laboratoriedataløsning har som formål å innføre et regionalt, standardisert laboratoriedatasystem, LVMS, til helseforetakene i regionen. Samtidig etableres standardiserte laboratoriearbeidsprosesser i regionen.

Den regionale løsningen legger til rette for bedre arbeidsflyt internt i det enkelte foretak og samhandling mellom foretakene. Prosjektet har betydelig brukermedvirkning i alle deler. Brukerrepresentanter fra Oslo universitetssykehus HF, Akershus universitetssykehus HF, Sykehuset i Vestfold HF og Sykehuset ØstfoØstfold HF deltar i prosjektarbeidet. Resterende foretak blir involvert etter hvert som innføringen fortsetter.

Vestre Viken HF har utarbeidet en konseptrapport for laboratoriedatasystem knyttet til Avdeling for laboratoriemedisin, som omfatter fagområdene farmakologi, immunologi, medisinsk biokjemi og mikrobiologi. Vestre Viken HF bruker i dag ulike laboratoriedatasystem for ulike fagområder og ulike lokasjoner. I tråd med strategiske føringer og målbilde både i Helse Sør-Øst og Vestre Viken HF er det ønskelig med forenklede og standardiserte løsninger.

Rolle 1: Prosjektleder, Oslo
Arbeidsoppgaver:
 • Ledelse og gjennomføring av Helse Sør-Øst sitt arbeid med innføring av regional laboratoriedataløsning.
 • Prosjektfaglig prosjektleder, i nært samarbeid med klinisk prosjektleder (hovedprosjektleder) og øvrig prosjektledelsesteam og prosjektdeltagere
 • Utstrakt interessenthåndtering både inn mot tekniske og kliniske miljøer i Sykehuspartner og de øvrige helseforetakene samt opp mot ledelse og linje i Helse Sør-Øst RHF
 • Leverandørhåndtering
 • Prosjektledelse i tråd med Helse Sør-Øst sin prosjektmetodikk basert på Difi’s Prosjektveiviser og Sykehuspartners prosesser, deriblant oppfølging og releasarbeid i tråd med Sykehuspartners test og release prosess, innførings- og overleveringsprosesser
 • Innhente og gjøre seg nytte av dokumentasjon og erfaringer fra tidligere prosjekter gjennomført i Sykehuspartner og i de øvrige foretakene
 • Rolle 1 er i gjennomføringsfase for fagområde patologi for alle helseforetak i regionen

Må-ha-krav:
 • God virksomhetsforståelse innen helsesektoren
 • Utstrakt erfaring og resultater fra ledelse av komplekse regionale kliniske leveranseprosjekter/endringsprosjekter innen IKT
 • Erfaring og resultater fra Helse Sør-Øst eller tilsvarende helseforetak prosjekt- og leveranseprosesser
 • Kjennskap til laboratoriedataløsning, spesielt innen patologi
 • Resultater fra interessenthåndtering i helsesektoren (Helseforetak, RHF, Sykehuspartner)
 • Erfaring fra leverandøroppfølging
 • Kompetanse på IKT-løsninger
 • Ledelseserfaring og konsulentprofil
 • PRINCE2 practitioner sertifisering eller liknende

Ønsket krav:
Erfaring og resultater fra Helse Sør-Øst eller tilsvarende helseforetak prosjekt- og leveranseprosesser, spesielt Sykehuspartners test og releaseprosesser

Rolle 2: Prosjektleder, Oslo og Drammen
Arbeidsoppgaver:
 • Ledelse og gjennomføring av Helse Sør-Øst sitt arbeid med innføring av regional laboratoriedataløsning.
 • Prosjektfaglig prosjektleder, i nært samarbeid med klinisk prosjektleder (hovedprosjektleder) og øvrig prosjektledelsesteam og prosjektdeltagere
 • Utstrakt interessenthåndtering både inn mot tekniske og kliniske miljøer i Sykehuspartner og de øvrige helseforetakene samt opp mot ledelse og linje i Helse Sør-Øst RHF
 • Leverandørhåndtering
 • Prosjektledelse i tråd med Helse Sør-Øst sin prosjektmetodikk basert på Difi’s Prosjektveiviser og Sykehuspartners prosesser
 • Innhente og gjøre seg nytte av dokumentasjon og erfaringer fra tidligere prosjekter gjennomført i Sykehuspartner og i de øvrige foretakene
 • Rolle 2 er i en tidlig fase med fokus på Vestre Viken HF.

Må-ha-krav:
 • God virksomhetsforståelse innen helsesektoren
 • Utstrakt erfaring og resultater fra ledelse av komplekse regionale kliniske endring- og leveranseprosjekter innen IKT
 • Resultater fra interessenthåndtering i helsesektoren (Helseforetak, RHF, Sykehuspartner)
 • Erfaring fra leverandøroppfølging
 • Kompetanse på IKT-løsninger
 • Ledelseserfaring og konsulentprofil
 • PRINCE2 practitioner sertifisering eller liknende

Ønsket krav:
 • Kjennskap til laboratoriedataløsning
 • Erfaring og resultater fra Helse Sør-Øst eller tilsvarende helseforetak sine prosjekt- og leveranseprosesser, inkl prosessen til Sykehuspartner eller tilsvarende helseforetak

Hvis du ønsker å vise din interesse eller har spørsmål angående prosjektet, ikke nøl med å ta kontakt.

Start: 17.08.2020
Varighet: Rolle 1: 01.12.2020 (opsjon til 31.01.2021 | Rolle 2: 31.08.2021 (opsjon til 31.12.2021)
Arbeidssted: Oslo (Drammen), Norway
Krav: Min. 5 års profesjonell IT-erfaring.
Jobbtype: Frilans

Prosjektet er stengt

Beklager, vi er ikke lenger på utkikk etter konsulenter for dette prosjektet.

Klikk på «Tilgjengelige prosjekter» for å se en oversikt over aktuelle prosjekter.

Hvis du er en kunde som ser etter denne typen profil, kan du bruke skjemaet «Se en konsulent-CV» på det andre nettstedet vårt.

ProData Consult lagrer data i din nettleser / enhet ved hjelp av cookies for statistikk og optimalisering av våre nettsteder og eventuelt for målrettet annonsering. Ved å godta, gir du oss ditt samtykke til denne bruken av cookies. Les våre personvernregler for mer informasjon. Du kan alltid trekke samtykket ditt her: Personvernerklæring og informasjonskapsler

Nettstedet krever bruk av "Nødvendige cookies". Våre nødvendige cookies brukes kun for å levere et fungerende nettsted og webservice.

Utvalgte tredjepartstjenester kan lagre cookies for å plassere relevante annonser som skal leveres til deg på tredjeparts nettsteder.