#17021 | 2020-07-01 Bergen eller Stavanger, Norway

Prosjektedelse - Konseptutredning og forprosjekt (Bergen/Stavanger)

På vegne av kunde i offentlig sektor søker vi etter inntil 8 prosjektledere i 50-100% omgang til flere konseptutredninger og forprosjekt. En konseptutredning iverksettes når det er besluttet å utrede en foreslått idé eller behov i organisasjonen.
I konseptfasen skal det fokuseres på en metodisk tilnærming til å frembringe et mulighetsbilde i forhold til definert behov. Gjennom konseptutredningen vurderes ulike konsepter for å oppnå de overordnede målsetningene. Ved å gjennomføre en konseptutredning får beslutningstakere tilstrekkelig informasjon til å fatte beslutning om hvorvidt arbeidet bør videreføres i form av et forprosjekt. Formålet er dermed like mye å forhindre bruk av ressurser på dårlige prosjekter som å godkjenne bruk av ressurser på å planlegge levedyktige og nyttige prosjekter. I et forprosjekt jobber man videre med å berike og detaljere resultatet fra en besluttet konseptutredning eller en prosjektkandidat med f.eks:
 • Detaljering av nytte, målbilde og omfang
 • Kartlegging av avhengigheter og tilgrensende initiativ
 • Strategisk forankring og utarbeidelse av veikart
 • Risikovurdering
 • Implementerings-/migreringsplan
 • Oppdatere tidsplan
 • Ressursestimering
 • Kost/nytte-analyse inkl. plan for gevinstrealisering

Resultatet av et forprosjekt vil sette beslutningstakere i stand til å fatte en avgjørelse om iverksetting av "hovedprosjekt" basert på en veldokumentert og gjennomarbeidet prosjektkandidat. For ressurser med rett kompetanse kan det være mulig å inneha delt rolle (både prosjektleder og løsningsarkitekt).

Må-ha krav;
 • Kandidaten må ha prosjektledererfaring og dokumentert kompetanse innen prosjektledelse.
 • Kandidaten må ha erfaring med bruk av prosjektmetodikk og verktøy, helst sertifisering
 • Kandidaten har også erfaring med fasilitering av workshops.

Ønsket kompetanse og erfaring:
 • Kandidaten bør ha erfaring fra ledelse av konseptutredning og forprosjekt (tidligfase).
 • Erfaring fra helsesektoren er en fordel, men ingen forutsetning
 • Det er en fordel med arkitekturkompetanse og erfaring fra ledelse av arkitekturarbeid. Helse Vest tar utgangspunkt i TOGAF, og det vil være en fordel å ha god kjennskap til dette arkitekturrammeverket.

Fordel med kunnskap innen ett eller flere av disse områdene:
 • Legemiddel/Farmasi
 • Grunndata/Masterdata
 • Bestilling og leveranse av støttetjenester
 • Booking/Ressursplanlegging for pasient og virksomhet (pasientlogistikk og pasientforløp)
 • Perioperative prosesser
 • Sterilforsyning
 • Kommunal helsetjenester og samhandling med spesialisthelsetjenesten
 • Byggdokumentasjon og BIM
 • Kliniske løsninger for spesialisthelsetjenesten


Start: 14.09.20
Varighet: 31.12.20 (Opsjon 31.12.22)
Arbeidssted: Bergen eller Stavanger, Norway
Krav: Min. 5 års profesjonell IT-erfaring.
Jobbtype: Frilans

Prosjektet er stengt

Beklager, vi er ikke lenger på utkikk etter konsulenter for dette prosjektet.

Klikk på «Tilgjengelige prosjekter» for å se en oversikt over aktuelle prosjekter.

Hvis du er en kunde som ser etter denne typen profil, kan du bruke skjemaet «Se en konsulent-CV» på det andre nettstedet vårt.

ProData Consult lagrer data i din nettleser / enhet ved hjelp av cookies for statistikk og optimalisering av våre nettsteder og eventuelt for målrettet annonsering. Ved å godta, gir du oss ditt samtykke til denne bruken av cookies. Les våre personvernregler for mer informasjon. Du kan alltid trekke samtykket ditt her: Personvernerklæring og informasjonskapsler

Nettstedet krever bruk av "Nødvendige cookies". Våre nødvendige cookies brukes kun for å levere et fungerende nettsted og webservice.

Utvalgte tredjepartstjenester kan lagre cookies for å plassere relevante annonser som skal leveres til deg på tredjeparts nettsteder.