#17075 | 2020-07-06 Oslo, Norway

Rådgiver - Smidig metodikk

På vegne av kunde i offentlig sektor søker vi etter en rådgiver med kompetanse innen smidig metodikk. Sykehuspartner har som et av sine sentrale utviklingstiltak i 2020 å utvikle og ta i bruk metoder og teknikker innen smidig arbeidsmetodikk. Dette gjelder både i drift, forvaltning og prosjektarbeid. I forbindelse med dette ønskes det kompetanseheving innen smidig metodikk.

Med basis i en kollegagruppe (bestående av ca 10 prosjektledere) er det utviklet et opplegg i 4 faser:
A. Få dybdekunnskap om smidig prosjektgjennomføring
B. Velge område for anvendelse og forankring i prosjektene
C. Konkretisere anvendelsene, gi opplæring og ta dem i bruk
D. Anvende teknikkene over tid, justere underveis og til slutt dokumentere disse.

Kollegagruppen skal fungere som faglig nettverk og støtte for hverandre underveis. De skal samles jevnlig og ha en fast intern fasilitator som sikrer fremdrift og gjennomføring. I tillegg er det behov for en ekstern rådgiver med tung kompetanse og erfaring i bruk av smidig prosjektmetodikk. Denne skal gi konkrete råd og veiledning til den enkelte deltager i kollegagruppen. Særlig veiledning innen å utforme og anvende de smidige teknikkene i deres respektive prosjekter er en sentral del av oppdraget.

Arbeidsoppgaver:
 • (A.) Deltar ikke i denne fasen.
 • (B.) Gi veiledning og konkrete råd til deltagerne mhp valg av anvendelsesområde.
 • (C.) Gjennomgå og foreslå forbedringer i konkretiseringen av anvendelsene.
 • (D.) Bistå i valg, gi råd og delta i utarbeidelse av nødvendig dokumentasjonen for å sikre videre anvendelse i Sykehuspartners prosjekter.

Må-ha krav:
 • Sertifisering i PRINCE2 og PRINCE2 Agile

Ønsket krav:
 • Lang erfaring i å ha ledet smidige IKT-prosjekter
 • God kjennskap til smidige områder som ITPP, SCRUM, LEAN, Kanban, produktteam eller tilsvarende.
 • Erfaring fra å utforme, anvende og dokumentere konkret anvendelse av smidig i forskjellig typer IT-prosjekter.

Omfang:
Omfanget av oppdraget knyttes opp til et gitt antall timer pr deltager pr fase. Det tas utgangspunkt i 10 deltagere:
 • (B.) 3t x 10
 • (C.) 3t x 10
 • (D.) 3t x 10
Totalt 90 timer.
Timene vil bli brukt som en blanding av individuell rådgivning, deltagelse i kollegagruppens møter og dokumentasjonsutarbeidelse. Fordeling av timer mellom fasene kan bli justert underveis.

Start: 01.09.20
Varighet: 31.12.20 (Opsjon: 31.12.21)
Arbeidssted: Oslo, Norway
Krav: Min. 5 års profesjonell IT-erfaring.
Jobbtype: Frilans

Prosjektet er stengt

Beklager, vi er ikke lenger på utkikk etter konsulenter for dette prosjektet.

Klikk på «Tilgjengelige prosjekter» for å se en oversikt over aktuelle prosjekter.

Hvis du er en kunde som ser etter denne typen profil, kan du bruke skjemaet «Se en konsulent-CV» på det andre nettstedet vårt.

ProData Consult lagrer data i din nettleser / enhet ved hjelp av cookies for statistikk og optimalisering av våre nettsteder og eventuelt for målrettet annonsering. Ved å godta, gir du oss ditt samtykke til denne bruken av cookies. Les våre personvernregler for mer informasjon. Du kan alltid trekke samtykket ditt her: Personvernerklæring og informasjonskapsler

Nettstedet krever bruk av "Nødvendige cookies". Våre nødvendige cookies brukes kun for å levere et fungerende nettsted og webservice.

Utvalgte tredjepartstjenester kan lagre cookies for å plassere relevante annonser som skal leveres til deg på tredjeparts nettsteder.