#17091 | 2020-07-08 Oslo, Norway

Arkitekt Regional Standard Lukket Legemiddelsløyfe

På vegne av kunde i offentlig sektor er vi på jakt etter en Arkitekt som har god kjennskap til virksomhetsdrift i Helseforetak, Helse Sør-Øst og Sykehuspartner fra et IKT perspektiv.

Om prosjektet:
Lukket legemiddelsløyfe (LLS) er en metode for legemiddelhåndteringsprosessen slik at riktig pasient får riktig medisin, til riktig tid, med riktig dose, med riktig administrasjonsmåte, og riktig dokumentasjon. Dette skjer ved å ta i bruk nye teknologiske løsninger ved å gå fra manuelle og papirbaserte prosesser til automatiserte og digitale løsninger.

HSØ ønsker å etablere et prosjekt for å utvikle regionale standarder og tilrettelegge for implementering av lukket legemiddelsløyfe i HSØ. Hovedfokus i det foreslåtte prosjektet er den praktiske arbeidsflyten fra ordinasjon foreligger til legemidlet er administrert. Dette innebærer samspill mellom IKT-løsninger, annet utstyr og inventar, emballasje på legemidler og standardiserte rutiner.

Arbeidsoppgaver:
 • Behov, målarkitektur og kravstyring: ansvaret for å identifisere behovet for beskrivelse av prosessområder som krever prosessmodeller for å synliggjøre kritiske problemstillinger i en regional lukket legemiddelsløyfe. Identifisere forutsetninger og avhengigheter som må koordineres for en felles måloppnåelse, herunder et grunnlag for prioritert videreutvikling i MetaVision
 • Prosessmodellering: ansvaret for å lede og dokumentere prosesser i arbeidsmøter hvis formål er å beskrive og overordnede prosesser innenfor en regional standard for lukket legemiddelsløyfe iht. prosjekt sitt mandat
 • Innformasjonsmodellering: ansvaret for å lede arbeidsmøter hvis formål er å beskrive og detaljere informasjonsmodeller innenfor legemiddelområdet som prosjektet har et mandat å forbedre vha. IKT
 • Domeneavhengigheter: kartlegge og forvalte avhengigheter mellom informasjonsmodeller beskrevet, prosessarkitekturen og applikasjons- og integrasjonsfunksjonaliteten som utgjør den regionale kliniske løsningen for lukket legemiddelsløyfe
 • Arkitekturbiblioteket: ansvaret for å sørge for at alle informasjonsmodeller som blir laget ut i prosjektet, blir modellert, lagret og forvaltet i arkitekturbiblioteket, samt er modellert iht. gjeldende standard for dette beskrevet i informasjonsmodelleringsveilederen
 • Grunndata og kodeverk: ansvaret for å identifisere og forvalte listen over grunndata og kodeverk, samt matrisen som viser hvilke datasystemer er autoritativ kilde for hvert enkelt informasjonsobjekt innenfor lukket legemiddelsløyfe. Arbeidet skal være koordineres med de kliniske løsningene i Helse Sør-Øst.

Må-ha-krav:
 • Mastergrad eller tilsvarende innen relevant fagområde (IKT, helseinformatikk eller tilsvarende)
 • God forståelse av sammenhengen mellom organisasjon, arbeidsprosesser, informasjon og teknologi
 • Erfaring i bruk av metodikker og rammeverk for beskrivelse av informasjonsmodeller (f.eks. RUP, TOGAF, E-R diagrammer, UML klassediagrammer o.l.)
 • Erfaring med prosessmodellering
 • Erfaring med BPMN
 • Analytisk og systematisk
 • Er i stand til å samarbeide og kommunisere med representanter fra kjernevirksomhet og IKT
 • Kjennskap til prosjekt- og porteføljemetodikk i Helse Sør-Øst
 • Svært god skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne

Det er ønskelig å ha:
 • Erfaring fra informasjonsmodellering i store virksomheter der kunnskap om ledelse av arbeidsmøter for å avklare begreper, identifisere grunndata og kodeverk, samt beskrive informasjonsflyt og hvordan dette relateres til applikasjonsfunksjonalitet er en av flere nøkkelegenskaper.
 • God forståelse av sammenhengen mellom organisasjon, arbeidsprosesser
 • Erfaring med GS1 standarden
 • Erfaring fra bruk av UML og SPARX EA
 • Erfaring fra gruppe- og teamledelse.
 • Erfaring fra logistikk-virksomheter
 • Selvstendig med stor arbeidskapasitet

Hvis du ønsker å vise din interesse eller har spørsmål angående prosjektet, ikke nøl med å ta kontakt.

Start: 24.08.2020
Varighet: 28.02.2021 (med opsjon til 28.02.2023)
Arbeidssted: Oslo, Norway
Krav: Min. 5 års profesjonell IT-erfaring.
Jobbtype: Frilans

Prosjektet er stengt

Beklager, vi er ikke lenger på utkikk etter konsulenter for dette prosjektet.

Klikk på «Tilgjengelige prosjekter» for å se en oversikt over aktuelle prosjekter.

Hvis du er en kunde som ser etter denne typen profil, kan du bruke skjemaet «Se en konsulent-CV» på det andre nettstedet vårt.

ProData Consult lagrer data i din nettleser / enhet ved hjelp av cookies for statistikk og optimalisering av våre nettsteder og eventuelt for målrettet annonsering. Ved å godta, gir du oss ditt samtykke til denne bruken av cookies. Les våre personvernregler for mer informasjon. Du kan alltid trekke samtykket ditt her: Personvernerklæring og informasjonskapsler

Nettstedet krever bruk av "Nødvendige cookies". Våre nødvendige cookies brukes kun for å levere et fungerende nettsted og webservice.

Utvalgte tredjepartstjenester kan lagre cookies for å plassere relevante annonser som skal leveres til deg på tredjeparts nettsteder.