#18053 | 2020-10-21 Oslo, Norway

Senior Risikokoordinator STIM

På vegne av kunde i offentlig sektor søker vi etter en Senior Risikokoordinator til et 100% oppdrag. Konsulenten skal ha et helhetlig ansvar for risikoarbeidet overordnet i programmet, men også på prosjektnivå.

Program for standardisering og IKT-infrastrukturmodernisering (STIM) i Sykehuspartner HF skal bygge en felles regional plattform for Helse Sør-Øst som skal understøtte samhandling, endringsevne og effektiv drift og forvaltning av IKT-løsningene. Videre skal programmet etablere en moderne og sikker IKT-infrastruktur som møter helseforetakenes behov for digitalisering og innovasjon. Programperioden er 2019-2023.

Arbeidsoppgaver:
Arbeidsoppgavene omfatter å fasilitere og rapportere på risikostyring både på program og i de enkelte prosjektene, og å bidra i etablering og videreutvikling av rammene og prosessen for risikostyring i programmet.
Ressursen skal:
 • Planlegge, gjennomføre og dokumentere risikovurderinger i prosjekter og på programnivå, herunder avtale omfang og fokus, forberede, kalle inn til og fasilitere arbeidsmøter samt analysere, oppsummere, dokumentere, forankre og kommunisere resultat
 • Kvalitetssikre prosjektenes arbeid med risikostyring, herunder følge opp handlingsplaner og tiltak for å håndtere risiko, og hvordan risikoeierskap utøves
 • Analysere og aggregere prosjekters risikobilder og risikoregistre til programnivå risikobilde, og vedlikeholde programmets risikoregister
 • Utarbeide ledelsesrapporter om programmets risikostyring
 • Bidra til samordning av risikostyringen i programmet, og mellom programmet og interessenter
 • Bidra i opplæringen av prosjektmedarbeidere om risikostyringsregimet, og gi opplæring/veiledning til risikokoordinatorer i prosjektene om rollen risikokoordinator i prosjekter
 • Bidra i økonomiske usikkerhetsanalyser for å anslå prosjekters finansieringsbehov

Må-ha krav:
 • Seniorkonsulent (minimum 5-7 år)
 • Må ha bestått relevant teknisk fagskole eller relevant bachelorgrad
 • Må ha mer enn fem års dokumentert erfaring i en rolle som «risk mananger»/risikokoordinator innenfor operasjonell risikostyring. Det forventes at rollen har gitt praktisk erfaring:
o Risikovurderinger: Planlegge, lede og dokumentere risikovurderinger innen IKT
o Metode: Erfaring med å bruke ulike kvalitative teknikker i risikovurderinger
o Risikokommunikasjon: Rapportere og kommunisere risiko til prosjekt- og programledelse i tillegg til andre interessenter
o Oppfølging: Følge opp risikoeierskap og at vedtatte tiltak blir implementert
o Koordinere risikostyring innad i et komplekst program, og mellom et program og en kompleks teknologiorganisasjon/linjeorganisasjon
o Analyse: Aggregere risiko fra prosjektnivå til programnivå eller fra datterselskap til morselskap samt erfaring med relevante analyseteknikker for å finne tiltak som er fornuftige på tvers av prosjekter
o Implementere risikostyringsrutiner i en portefølje, et program eller en virksomhet

Bør-ha krav:
 • Sertifisering som er innrettet mot operasjonell risikostyring, for eksempel CRISC, CRMA eller sertifisert risikoleder/EOQ risk manager.
 • Lang og relevant erfaring med risikostyring både i komplekse prosjekter og på virksomhetsnivå kan kompensere for manglende sertifisering
 • Bidratt i koordinering av risikostyringsaktiviteter på tvers av ulike virksomheter/bedrifter
 • Bidratt til å bygge bro mellom teknologitunge miljøer og ledelsen i andre fagområder, for å etablere en felles forståelse av risikoeksponering og hva som er fornuftige tiltak
 • God kjennskap til ITIL-rammeverket, ISO-seriene 31000 og 27000


Start: Snarest
Varighet: 31.10.21 (Opsjon 30.06.22)
Arbeidssted: Oslo, Norway
Krav: Min. 5 års profesjonell IT-erfaring.
Jobbtype: Frilans

Prosjektet er stengt

Beklager, vi er ikke lenger på utkikk etter konsulenter for dette prosjektet.

Klikk på «Tilgjengelige prosjekter» for å se en oversikt over aktuelle prosjekter.

Hvis du er en kunde som ser etter denne typen profil, kan du bruke skjemaet «Se en konsulent-CV» på det andre nettstedet vårt.

ProData Consult lagrer data i din nettleser / enhet ved hjelp av cookies for statistikk og optimalisering av våre nettsteder og eventuelt for målrettet annonsering. Ved å godta, gir du oss ditt samtykke til denne bruken av cookies. Les våre personvernregler for mer informasjon. Du kan alltid trekke samtykket ditt her: Personvernerklæring og informasjonskapsler

Nettstedet krever bruk av "Nødvendige cookies". Våre nødvendige cookies brukes kun for å levere et fungerende nettsted og webservice.

Utvalgte tredjepartstjenester kan lagre cookies for å plassere relevante annonser som skal leveres til deg på tredjeparts nettsteder.