#18100 | 2020-10-23 Oslo, Norway

Prosjektleder - Konsept

På vegne av kunde i offentlig sektor søker vi etter en prosjektleder til et 100% oppdrag. Kunden skal gjennomføre en rekke byggeprosjekter, som innebærer anskaffelse av en omfattende mengde medisinskteknisk utstyr (MTU) fordelt på mange ulike utstyrskategorier. Mange utstyrsleveranser skal etableres i helseforetakets infrastruktur, etableres med mellomvare- og spesialistsystemer, og integreres med regionens og helseforetakets ulike fagsystemer.

Hensikten er å oppnå standardisert samhandlingsevne for medisinskteknisk utstyr (MTU) gjennom å stille krav til bruk av standarder for integrasjon ved gjennomføring av anskaffelser. Dette vil gjøre det mulig for klinikere å forbedre pasientbehandlingen ved å bruke utstyr som ‘snakker med’ hverandre, og med øvrige kliniske systemer. Resultatet skal føre til bedre støtte for kliniske beslutninger som igjen vil føre til bedre pasientsikkerhet og effektive behandlinger.

Arbeidsoppgaver:
 • Lede konseptarbeidet
 • Planlegge, gjennomføre og dokumentere arbeidsmøter med aktuelle interessenter
 • Lede arbeidet med å levere en BP2 beslutning iht prosjektveilederen i Helse Sør Øst.
 • Daglig styring av prosjektet
 • Rapportering til prosjekteier og porteføljeadministrasjonen
 • Samarbeide tett med enhet for nye metoder i HSØ RHF
 • Samarbeide nært med prosjektets arkitekt i utarbeidelsen av konseptalternativer

Konseptarbeidet skal ende i et prosjektforslag med kost/nytte vurdering og faseplan som en BP2 beslutning.

Må-ha krav:
 • Minimum 3-5 års høyere utdanning fra høgskole eller universitet
 • Senior Prosjektleder (minimum 5-7 års erfaring)
 • God kjennskap til teknologiprosjekter

Kompetanseønsker:
 • God kjennskap til helsetjenesten og ulike forvaltningsnivåer (primærhelsetjenesten, kommunal helsetjeneste, spesialisthelsetjenesten)
 • God kjennskap til kliniske systemer, medisinsk teknisk utstyr og integrasjon
 • God kjennskap til nasjonale og internasjonale standarder innenfor samhandling og interoperabilitet.
 • Kjennskap til standardiseringsarbeid i HSØ.
 • Sertifisering som prosjektleder (PRINCE2 eller tilsvarende)
 • Kjennskap til DIFI eller Helse Sør-Øst RHF sin prosjektmodell

Ønske om erfaring:
 • Erfaring fra IKT-prosjekter med stor kompleksitet og krevende koordinering
 • Erfaring fra regionale prosjekter eller store prosjekter i helsesektoren
 • Erfaring med implementering av løsning som påvirker mange og til dels store og komplekse systemer
 • Erfaring med å lede og fasilitere møter
 • Erfaring fra virksomhetsutvikling og utvikling av arbeidsprosesser


Start: Snarest
Varighet: 28.02.2021 (Opsjon til 31.08.2021)
Arbeidssted: Oslo, Norway
Krav: Min. 5 års profesjonell IT-erfaring.
Jobbtype: Frilans

Prosjektet er stengt

Beklager, vi er ikke lenger på utkikk etter konsulenter for dette prosjektet.

Klikk på «Tilgjengelige prosjekter» for å se en oversikt over aktuelle prosjekter.

Hvis du er en kunde som ser etter denne typen profil, kan du bruke skjemaet «Se en konsulent-CV» på det andre nettstedet vårt.

ProData Consult lagrer data i din nettleser / enhet ved hjelp av cookies for statistikk og optimalisering av våre nettsteder og eventuelt for målrettet annonsering. Ved å godta, gir du oss ditt samtykke til denne bruken av cookies. Les våre personvernregler for mer informasjon. Du kan alltid trekke samtykket ditt her: Personvernerklæring og informasjonskapsler

Nettstedet krever bruk av "Nødvendige cookies". Våre nødvendige cookies brukes kun for å levere et fungerende nettsted og webservice.

Utvalgte tredjepartstjenester kan lagre cookies for å plassere relevante annonser som skal leveres til deg på tredjeparts nettsteder.