#18183 | 2020-10-29 Gjøvik, Norway

Lederstøtte - 2 roller

På vegne av kunde i helsesektoren ser vi etter 2 konsulenter som kan bistå til gjennomføringen av arbeidet ved å tilknytte seg IT lederstøtte. Arbeidssted er Gjørvik.

Om prosjektet:
Kunden sin strategi legger hovedvekt på å levere effektive og stabile tjenester, utvikle framtidsrettede teknologiske tjenester, samt utviklingen av kunden sin virksomhet for å ivareta eierskap og forvaltning av alt brukerutstyr i helsetjenesten tilkoblet nødnett i både kommune- og spesialisthelsetjenesten.

Som en del av oppdraget er kunden i en prosess med å anskaffe og implementere ny kommunikasjonsløsning for landets AMK sentraler, legevaktsentraler og akuttmottak. Samtidig pågår det en rekke initiativer innenfor områder som «TETRA radioterminaler» og «neste generasjons nødnett». Rekrutering er igangsatt for å håndtere alle de pågående forvaltingsaktivitetene, men i en overgangsperiode er det behov for å øke kunden sin gjennomføringskapasitet.

Konsulentene skal bidra til anskaffelses- og implementerings¬prosjektene for ny fremtidsrettet kommunikasjonsløsning til bruk i «Akuttmedisinsk kje¬de». Kommunikasjonsløsningen skal benyttes av landets AMK-sentraler (Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral) som mottar henvendelser via nødnummer 113, samt legevaktssentraler og akuttmottak.

Anskaffelsesprosjektet er nå gjennomført og kunden har intensjon om å inngå kontrakt med valgt leverandør. Kunden skal sammen med valg leverandør gjennomføre nødvendige forberedelser og tilpassinger for å sikre at løsningen tilfredsstiller kravspesifikasjonen og kan implementeres i helses kontrollrom. Denne prosessen inneholder bl.a. kravgjennomgang, detaljspesifisering og tilpassing av valgt løsning. Det er lagt opp til en smidig tilnærming for prosessen. (konsulent 1)

Kunden har også behov for støtte knyttet til detaljert spesifikasjon, prosess og prosjektledelse knyttet til tilhørende underprosjekter/prosesser. (konsulent 2)

Konsulentene skal bidra til at arkitektur, funksjonalitet, målbilde, fremtidsvisjoner og merkantile forhold i ny løsning møter morgendagens krav, og at den løsningen som velges understøtter dette.Konsulentene skal gjennomføre nødvendige utredninger og analyser, utarbeide beslutnings-underlag, og der det er nødvendig foreslå tilpasninger slik at disse tilfredsstiller krav til oppgavene kunden vil møte i fremtiden.

Arbeidsoppgaver:
 • Gjennomføre nødvendige utredninger og analyser – utarbeide nødvendige beslutningsunderlag for utvikling og detaljering ny løsning.
 • Utvikle nødvendige arkitektur-, funksjons- og merkantile kravspesifikasjoner. Herunder kartlegge infrastruktur, applikasjoner, grensesnitt, prosesser og informasjon.
 • Bidra til å utarbeide og følge opp planer.
 • Løpende rapportering og koordinering med kundens prosjektleder.
 • Håndtering av usikkerhet i prosjektet.
 • Koordinere avhengigheter til andre prosjekter og initiativ.
 • Interessenthåndtering.
 • Bistå i leverandørdialog gjennom detaljspesifisering
 • Bistå i interne forberedelser for implementering
 • Bistå i interne prosesser for å frigjøre kundens ressurser til prosjektet

Kompetanse og erfaring:
Konsulentene må ha god arkitektur- og utredningskompetanse, ha god kompetanse på offentlige innkjøpsprosesser, være selvstendig og ha stor gjennomføringsevne.

Konsulentene skal bistå kundens prosjektleder og være rådgivende i gjennomføringen av prosjektene. Konsulentene vil også få selvstendige rådgivende oppgaver.

Må-ha-krav:
 • Senior prosjektledere/prosessledere.
 • Relevant erfaring fra større omstillinger i felles tjenestesentre i den offentlige helsesektoren, spesielt fra IKT-virksomheter.
 • Evne til å balansere nødvendig formalisme og struktur opp mot evnen til å realisere et mål.
 • Gode relasjoner og erfaring innen helsesektoren, ideelt fra den akuttmedisinske kjeden.
 • Gode fremstillingsevne på engelsk, både skriftlig og muntlig

Spesifikt for de to rollene:
Konsulent 1: Teknologisk/teknisk kommunikasjonserfaring, arkitekturkunnskap.

Konsulent 2: Merkantil erfaring fra offentlig innkjøpsprosesser, rutiner og prosesser, prosjekt og prosessledelse

Personlige egenskaper:
 • Gode egenskaper og evne til å navigere i et krevende miljø.
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
 • Løsnings- og resultatorienterte.
 • Fleksible og endringsvillige.
 • Sterk gjennomføringsevne og høy arbeidskapasitet.
 • Trives i hektiske omgivelser.
 • Strukturerte og analytiske.


Start: 01.12.2020
Varighet: 01.06.2021 (med opsjon til 01.06.2022)
Arbeidssted: Gjøvik, Norway
Krav: Min. 5 års profesjonell IT-erfaring.
Jobbtype: Frilans

Prosjektet er stengt

Beklager, vi er ikke lenger på utkikk etter konsulenter for dette prosjektet.

Klikk på «Tilgjengelige prosjekter» for å se en oversikt over aktuelle prosjekter.

Hvis du er en kunde som ser etter denne typen profil, kan du bruke skjemaet «Se en konsulent-CV» på det andre nettstedet vårt.

ProData Consult lagrer data i din nettleser / enhet ved hjelp av cookies for statistikk og optimalisering av våre nettsteder og eventuelt for målrettet annonsering. Ved å godta, gir du oss ditt samtykke til denne bruken av cookies. Les våre personvernregler for mer informasjon. Du kan alltid trekke samtykket ditt her: Personvernerklæring og informasjonskapsler

Nettstedet krever bruk av "Nødvendige cookies". Våre nødvendige cookies brukes kun for å levere et fungerende nettsted og webservice.

Utvalgte tredjepartstjenester kan lagre cookies for å plassere relevante annonser som skal leveres til deg på tredjeparts nettsteder.