#18395 | 2020-11-19 Oslo, Norway

Prosjektleder Konseptanalyse

Vi er på jakt etter enProsjektleder som kan lede et konseptanalyse prosjekt med hensikt om å identifisere og formulere krav til en god teknologisk plattform for utvikling av samvalgsverktøy.

Om prosjektet
Pasientens helsetjeneste gjennom en styrket pasientrolle er en viktig nasjonal helsepolitisk visjon og målsetting. Konkret er samvalg et strategisk innsatsområde med forventinger om styrket kvalitet i behandlingen og økt kompetanse for pasienten. Det fremgår i OBD 2020 til Helse Sør-Øst RHF at pasienter skal involveres i beslutningsprosesser gjennom samvalg og at samvalgsverktøy skal utvikles. Samvalgsverktøy er nettbaserte hjelpemidler som bidrar til at pasient og behandler får informasjon om fordeler, ulemper og nytteeffekt ved ulike behandlingsalternativer.

Helse Sør-Øst har foreløpig bidratt til innholdet i samvalgsverktøy for brystkreft og hofteartrose som er publisert på helsenorge.no. I tilknytning til forsknings- og innovasjonsarbeid har ulike fagmiljøer og klinikere i Helse Sør-Øst bidratt til å utvikle flere samvalgsverktøy, herunder utvikling av samvalgsverktøy for bipolar lidelse.

Hovedutfordringen i dag er at Helse Sør-Øst ikke har en egen plattform for utvikling av samvalgsverktøy. Det er besluttet av direktørmøte i sep 2020 at det skal gjennomføres en konseptanalyse med hensikt om å identifisere og formulere krav til en god teknologisk plattform for utvikling av samvalgsverktøy og tilrettelegge for anskaffelse av denne.

Arbeidsoppgaver
 • Lede konseptarbeidet
 • Planlegge, gjennomføre og dokumentere arbeidsmøter med aktuelle interessenter
 • Lede arbeidet med å levere en BP2 beslutning iht prosjektveilederen i Helse Sør Øst.
 • Daglig styring av prosjektet
 • Rapportering til prosjekteier og porteføljeadministrasjonen
 • Samarbeide nært med prosjektets arkitekt i utarbeidelsen av konseptalternativer

Konseptarbeidet skal ende i et prosjektforslag med kost/nytte vurdering og faseplan som en BP2 beslutning.

Kompetansekrav-må ha
 • Minimum 3-5 års høyere utdanning fra høgskole eller universitet
 • Senior prosjektleder (minimum 5-7 års erfaring)
 • God kunnskap om utviklingsprosesser
 • God kjennskap til teknologiprosjekter
 • Må ha jobbet med utvikling av arbeidsprosesser.
 • Kunnskap om saksbehandlingsprosesser.

Ønsket krav
 • God kjennskap til helsetjenesten og ulike forvaltningsnivåer (primærhelsetjenesten, kommunal helsetjeneste, spesialisthelsetjenesten)
 • Sertifisering som prosjektleder (PRINCE2 eller tilsvarende)
 • Kjennskap til DIFI eller Helse Sør-Øst RHF sin prosjektmodell
 • Konsulenterfaring – helst innen helse og IKT

Ønske om erfaring
 • Erfaring fra IKT-prosjekter med stor kompleksitet og krevende koordinering
 • Erfaring fra strategiutvikling eller virksomhetsutvikling
 • Erfaring fra regionale prosjekter eller store prosjekter i helsesektoren
 • Erfaring med implementering av løsning som påvirker mange og til dels store og komplekse systemer
 • Erfaring med å lede og fasilitere møter


Start: 01.12.2020
Varighet: 16.04.2021 (med opsjon til 31.10.2021)
Arbeidssted: Oslo, Norway
Krav: Min. 5 års profesjonell IT-erfaring.
Jobbtype: Frilans

Prosjektet er stengt

Beklager, vi er ikke lenger på utkikk etter konsulenter for dette prosjektet.

Klikk på «Tilgjengelige prosjekter» for å se en oversikt over aktuelle prosjekter.

Hvis du er en kunde som ser etter denne typen profil, kan du bruke skjemaet «Se en konsulent-CV» på det andre nettstedet vårt.

ProData Consult lagrer data i din nettleser / enhet ved hjelp av cookies for statistikk og optimalisering av våre nettsteder og eventuelt for målrettet annonsering. Ved å godta, gir du oss ditt samtykke til denne bruken av cookies. Les våre personvernregler for mer informasjon. Du kan alltid trekke samtykket ditt her: Personvernerklæring og informasjonskapsler

Nettstedet krever bruk av "Nødvendige cookies". Våre nødvendige cookies brukes kun for å levere et fungerende nettsted og webservice.

Utvalgte tredjepartstjenester kan lagre cookies for å plassere relevante annonser som skal leveres til deg på tredjeparts nettsteder.