#18446 | 2020-11-24 Oslo, Norway

Arkitekt - Samvalgsverktøy RHF

På vegne av kunde i offentlig sektor søker vi etter en arkitekt til et 50% oppdrag.

Pasientens helsetjeneste gjennom en styrket pasientrolle er en viktig nasjonal helsepolitisk visjon og målsetting. Konkret er samvalg et strategisk innsatsområde med forventinger om styrket kvalitet i behandlingen og økt kompetanse for pasienten. Det fremgår i OBD 2020 til Helse Sør-Øst RHF at pasienter skal involveres i beslutningsprosesser gjennom samvalg og at samvalgsverktøy skal utvikles. Samvalgsverktøy er nettbaserte hjelpemidler som bidrar til at pasient og behandler får informasjon om fordeler, ulemper og nytteeffekt ved ulike behandlingsalternativer. Helse Sør-Øst har foreløpig bidratt til innholdet i samvalgsverktøy for brystkreft og hofteartrose som er publisert på helsenorge.no (Utviklet i malen til Universitetssykehuset i Nord-Norge). Hovedutfordringen i dag er at Helse Sør-Øst ikke har en egen plattform for utvikling av samvalgsverktøy. Det er besluttet av direktørmøte i sep 2020 at det skal gjennomføres en konseptanalyse med hensikt om å identifisere og formulere krav til en god teknologisk plattform for utvikling av samvalgsverktøy og tilrettelegge for anskaffelse av denne.

Arbeidsoppgaver:
 • Beskrive nåsituasjon
 • Identifisere strategiske og taktiske føringer, se om hva som finnes både lokalt, nasjonalt og internasjonalt
 • Identifisere trender og hva andre har gjort på området
 • Beskrive alternative løsninger som vil understøtte det konseptuelle forslaget
 • Gjennomføre GAP analyse
 • Sikre at forslagene er i samsvar med andre initiativer og konsepter
 • Identifisere standarder og teknologier som kan tas i bruk for å understøtte konseptforlaget
 • Utvikle konseptuell arkitektur som grunnlag for videre beslutningen

Må-ha krav:
 • Mastergrad eller tilsvarende innen relevant fagområde
 • God forståelse av sammenhengen mellom organisasjon, arbeidsprosesser, informasjon og teknologi

Kompetanseønsker:
 • Kunnskap om ulike teknologiplattformer for utvikling av samvalgsverktøy
 • Kjennskap til prosjekt- og porteføljemetodikk i Helse Sør-Øst eller tilsvarende

Ønske om erfaring:
 • Erfaring med gjennomføringer av konseptutredninger
 • Erfaring fra gruppe- og teamledelse.


Start: 07.12.20
Varighet: 23.04.2021 (med opsjon til 31.10.2021)
Arbeidssted: Oslo, Norway
Krav: Min. 5 års profesjonell IT-erfaring.
Jobbtype: Frilans

Prosjektet er stengt

Beklager, vi er ikke lenger på utkikk etter konsulenter for dette prosjektet.

Klikk på «Tilgjengelige prosjekter» for å se en oversikt over aktuelle prosjekter.

Hvis du er en kunde som ser etter denne typen profil, kan du bruke skjemaet «Se en konsulent-CV» på det andre nettstedet vårt.

ProData Consult lagrer data i din nettleser / enhet ved hjelp av cookies for statistikk og optimalisering av våre nettsteder og eventuelt for målrettet annonsering. Ved å godta, gir du oss ditt samtykke til denne bruken av cookies. Les våre personvernregler for mer informasjon. Du kan alltid trekke samtykket ditt her: Personvernerklæring og informasjonskapsler

Nettstedet krever bruk av "Nødvendige cookies". Våre nødvendige cookies brukes kun for å levere et fungerende nettsted og webservice.

Utvalgte tredjepartstjenester kan lagre cookies for å plassere relevante annonser som skal leveres til deg på tredjeparts nettsteder.