#18563 | 2020-12-04 Oslo, Norway

UX-Designer

Til vår kunde i mediabransjen søker vi etter en UX- designer til deres PRP prosjekt.

Kunden har iverksatt et prosjekt med å implementere et nytt verktøy for produksjons- og ressursplanlegging, og søker i den forbindelse en UX-designer for å sikre en best mulig brukeropplevelse.

Det overordnede målet for prosjektet er å forbedre produksjons- og ressursplanleggingsprosessen, med sikte på å øke andelen ressurser og kompetanse til innhold og publisering. Mer konkret skal prosjektet:
 • Digitalisere og automatisere oppgaver
 • Forenkle og standardisere produksjons- og ressursplanleggingsprosessen på tvers av organisasjonen
 • Legge til rette for bedre samarbeid og informasjonsdeling i produksjons- og ressursplanlegging
 • Legge til rette for bedre beslutninger med bedre styringsinformasjon
 • Implementere en mer brukervennlig løsning for produksjons- og ressursplanlegging
 • Bidra til å redusere antall IT-systemer hos kunden
 • Integrere løsningen for ressurs- og produksjonsplanlegging med andre IT-systemer hos kunden

Kunden søker en UX-designer med erfaring fra lignende prosjekter som beskrevet ovenfor. Kunden har valgt en konfigurerbar standardløsning, slik at all brukertilpasning må skje innenfor denne standardløsningen. Brukergrensesnitt må tilpasses i forhold til brukerroller og arbeidsflyt. All tekst i løsningen skal oversettes fra engelsk til norsk. UX-designer må bidra til at oversettelsene blir konsistente og relevante for de ulike brukergruppene. Vedkommende skal også til enhver tid bidra til å sikre at prosjektet ivaretar kundens interesser.

Arbeidsoppgaver:
 • Bidra i arbeidet med å definere brukerroller
 • Bistå med å definere nye arbeidsprosesser
 • Omsette arbeidsprosesser til brukersentrert skjermbildeflyt
 • Skape konsistens i oppførsel og uttrykk innenfor rammene av en konfigurerbar løsning
 • Balansere forenklinger i funksjonalitet for hovedfunksjonene med behovet for fleksibilitet nok til å håndtere unntakene
 • Bistå i arbeidet med kvalitetssikring tekster og hjelpetekster som oversettes fra engelsk til norsk.
 • Bistå med å definere gode rutiner i samspill med løsningen
 • Gjennomføre brukertester av løsningen underveis i prosjektet

Kompetansekrav:
 • Kandidaten må ha solid erfaring med designledelse i store kompliserte prosjekter
 • Kandidaten må ha erfaring i å være brobygger mellom arbeidsprosesser / funksjonelle oppgaver og teknisk løsning
 • Kandidaten må ha et blikk for helheten og samtidig ha kontroll på detaljene
 • Kandidaten må ha god erfaring med brukertesting både fysisk og online
 • Kandidaten må evne å se løsninger der mange ulike ønsker skal forenes
 • Kandidaten må ha minst 3 års erfaring med fagsystemer/saksbehandling og 5 års erfaring med interaksjonsdesign i prosjekter
 • Kandidaten må ha gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, og trives med å bygge samarbeidsrelasjoner i komplekse organisasjoner.
 • Kandidaten må være strukturert, metodisk, løsningsorientert og arbeide systematisk.
 • Kandidaten må ha fokus på framdrift og leveranser
 • UX-designer bør ha erfaring fra gjennomføring av «hybridprosjekt» - som tar i bruk elementer fra både smidig og fossefall-metodikk – og klare å håndtere spennet mellom de to tilnærmingene.
 • Arbeidsspråk er norsk og engelsk


Start: 18.01.2021
Varighet: 30.06.2021 + mulig opsjon
Arbeidssted: Oslo, Norway
Krav: Min. 5 års profesjonell IT-erfaring.
Jobbtype: Frilans

Prosjektet er stengt

Beklager, vi er ikke lenger på utkikk etter konsulenter for dette prosjektet.

Klikk på «Tilgjengelige prosjekter» for å se en oversikt over aktuelle prosjekter.

Hvis du er en kunde som ser etter denne typen profil, kan du bruke skjemaet «Se en konsulent-CV» på det andre nettstedet vårt.

ProData Consult lagrer data i din nettleser / enhet ved hjelp av cookies for statistikk og optimalisering av våre nettsteder og eventuelt for målrettet annonsering. Ved å godta, gir du oss ditt samtykke til denne bruken av cookies. Les våre personvernregler for mer informasjon. Du kan alltid trekke samtykket ditt her: Personvernerklæring og informasjonskapsler

Nettstedet krever bruk av "Nødvendige cookies". Våre nødvendige cookies brukes kun for å levere et fungerende nettsted og webservice.

Utvalgte tredjepartstjenester kan lagre cookies for å plassere relevante annonser som skal leveres til deg på tredjeparts nettsteder.