#18568 | 2020-12-04 Trondheim, Norway

2 x Prosjektkoordinator Opsjonskommuner (Trondheim)

På vegne av kunde i offentlig sektor søker vi etter 2 Prosjektkoordinatorer til et oppdrag i Trondheim.

Helseplattformen AS eies av Helse Midt-Norge RHF og Trondheim kommune, og skal innføre og forvalte den nye pasientjournalen for helsetjenesten i hele Midt-Norge. Løsningen settes første gang i produksjon ved St.Olavs hospital og i Trondheim kommune. Øvrige kommuner i Midt-Norge kan ta i bruk løsningen ved å utløse opsjon. Innføring av løsningen til kommuner som har utløst opsjon gjennomføres i et eget prosjekt.

Ressursene vil være en del av teamet som jobber med prosjekt opsjonskommuner og fungere som støtte til prosjektleder. Konsulentene vil måtte bidra i gjennomføring av prosjektets leveranser med hovedfokus på utarbeidelse av regional metodikk i å forberede opsjonskommunene på hvilke aktiviteter som må gjennomføres i forbindelse med deres innføring av nytt journalsystem. Konsulentene skal sikre erfaringsutveksling på tvers og oppdatering av metodikk dersom nødvendig.

Inkludert i å utarbeide regional metodikk ligger følgende:
 • Beskrive steg for steg hva kommunene må gjøre
 • Beskriv formålet med aktivitetene
 • Beskriv hva som skal leveres og når
 • Utarbeid tilhørende malverk
 • Coache/koordinere/støtte kommunene og de regionale innføringslederne i arbeidet med å benytte de regionale malene.

Arbeidsoppgaver - Rolle 1:
 • Gjennomføring av EUD – mao. kartlegging av sluttbrukerutstyr og infrastruktur, inkludert system for vedlikehold av oversikter
 • Gjennomføring av datavask
 • Hvordan sikre tilstrekkelig journalkvalitet i dagens dokumentasjon
 • Utarbeidelse av prosjektplan - Inkluderer å beskrive aktiviteter som skal gjøres i de ulike fasene (forberedelse, forprosjekt og hovedprosjekt)
 • Utarbeide utgangspunkt for organisering av kommunenes innføringsprosjekt, inkludert oversikt over foreslåtte roller og rollebeskrivelser
 • Utarbeidelse av interessentanalyse
 • Utarbeidelse av kommunikasjonsplan
 • Utarbeidelse av kommunikasjonsmateriale
 • Utarbeidelse av risikomatrise og system for oppfølging
 • Utarbeidelse av beslutningslogg
 • Utarbeidelse av styringsstruktur
 • Utarbeidelse av endringslogg (inkludert kartlegging av as is og to be)
 • Utarbeidelse av modenhetsanalyse

Arbeidsoppgaver - Rolle 2:
 • Utarbeidelse av diverse beslutningsgrunnlag i styringsstruktur (møte i samarbeidsrådet, styringsgruppe, Styret i HP AS, Regional arbeidsgruppe (RAG))
 • Oppdatering og vedlikehold av planverk
 • Koordinering av aktiviteter internt i Helseplattformen
 • Generell bistand i prosjektets leveranser

Må-ha krav:
 • Konsulenten må sitte i Trondheim
 • God kompetanse på office-programmer, analytiske evner, gode samarbeidsegenskaper
 • Gode kommunikasjonevner (muntlig og skriftlig)
 • Høy arbeidskapasitet


Start: Snarest
Varighet: 30.06.2021 (med opsjon til 31.12.2021)
Arbeidssted: Trondheim, Norway
Krav: Min. 5 års profesjonell IT-erfaring.
Jobbtype: Frilans

Prosjektet er stengt

Beklager, vi er ikke lenger på utkikk etter konsulenter for dette prosjektet.

Klikk på «Tilgjengelige prosjekter» for å se en oversikt over aktuelle prosjekter.

Hvis du er en kunde som ser etter denne typen profil, kan du bruke skjemaet «Se en konsulent-CV» på det andre nettstedet vårt.

ProData Consult lagrer data i din nettleser / enhet ved hjelp av cookies for statistikk og optimalisering av våre nettsteder og eventuelt for målrettet annonsering. Ved å godta, gir du oss ditt samtykke til denne bruken av cookies. Les våre personvernregler for mer informasjon. Du kan alltid trekke samtykket ditt her: Personvernerklæring og informasjonskapsler

Nettstedet krever bruk av "Nødvendige cookies". Våre nødvendige cookies brukes kun for å levere et fungerende nettsted og webservice.

Utvalgte tredjepartstjenester kan lagre cookies for å plassere relevante annonser som skal leveres til deg på tredjeparts nettsteder.