#18676 | 2020-12-15 Oslo, Norway

Testmiljøarkitekt/Systemarkitekt (Lead)

På vegne av kunde i offentlig sektor søker vi etter en Testmiljøarkitekt/Systemarkitekt til STIM program Modernisering - Prosjekt Regional testplattform. Testplattformen skal være sikker, skalerbar og fleksibel, og det legges til rette for at Sykehuspartner HF kan tilby tjenester som understøtter regionens behov for utvikling, test og kurs. I tillegg skal prosjektet sørge for implementasjon av helhetlig og optimalisert livssyklushåndtering og forvaltning av testplattformen basert på modernisert teknologi og løsninger. Prosjektet har gjennomført konseptfasen og startet planleggingsfasen desember 2020.

Arbeidsoppgaver:
 • Ressursen skal ha et hovedansvar for arkitektur og design leveranser i prosjektets planleggings- og gjennomføringsfase.
 • Å være prosjektets spesialist på systemarkitekturen i løsning med fokus på områder som brukerbehov, prosessarkitektur, informasjonsarkitektur, applikasjonsarkitektur og teknologiarkitektur.
 • Å drive arkitekturprosessen framover med prosjektteamet og i samarbeid med tilstøtende leveranseprosjekter i program og fagmiljøer i Sykehuspartner HF linjeorganisasjon
 • Å utlede arkitekturbeskrivelser
o Målarkitektur - (ADD)
o Høynivå design - (HLD)
o Detaljert design - (DLD)
 • Å bistå i arbeid med utforming av underlag til Business Case og gevinstplan
 • Å bistå i utarbeidelse av underlag til nødvendige anskaffelser
 • Å følge opp og rapportere på arkitektur- og designarbeid.
 • Ressursen rapporterer til prosjektleder.

Må-ha krav:
 • God forståelse innenfor et bredt spekter av teknologikonsepter, infrastruktur og høytilgjengelighetsløsninger man kan forvente å finne innenfor et moderne datasenter.
 • God teknisk kunnskap om datasenterstrukturer, nettverksteknologier og protokoller som i et lokasjonsuavhengig moderne datasenter
 • Solid kompetanse på programvaredefinert datasenter knyttet til private og kommersielle skytjenester
 • Solid teknisk kompetanse innenfor virtualiseringsteknologi, server - og lagringsteknologi.
 • Forståelse for samspillet mellom ulike infrastruktur teknologier, -applikasjoner og løsninger.
 • Kunnskap på teknologi, verktøy og metodikk innenfor automatisering - og orkestreringsløsninger
 • Kjennskap til løsninger som lastbalanseringsløsninger og georedundante løsninger.
 • Kjennskap til integrasjoner
 • Kjennskap til VDI
 • God erfaring med å utarbeide høynivå samt detaljert design for et bredt spekter av ulike tekniske løsninger innenfor et moderne datasenter
 • God teknisk forståelse innen områder som SDN, SDDC og virtualisering, samt serverteknologi (Windows basert og Linuxbasert).
 • God forståelse for konsepter innen skytjenester (Iaas, Paas, Saas)
 • God forretningsmessig forståelse og evnen til å omsette forretningsmessige behov til krav og teknisk løsning.
 • God forståelse for informasjonssikkerhet og konsepter for tilgangsstyring og autorisasjon (IAM, AD og PAM).
 • Erfaring fra arkitektrolle eller tech lead i store moderniseringsprogrammer og / - eller prosjekter innenfor digitalisering
 • Erfaring med utarbeidelse av funksjonelle krav (brukerhistorier) og tilgjengelighetskrav
 • Erfaring med arkitekturrammeverk og verktøy som TOGAF og SPARX

Ønsket kompetanse og erfaring:
 • Erfaring og/eller god kjennskap til container-teknologi
 • Erfaring fra offentlige anskaffelsesprosess for mellom- og/eller store prosjekter
 • Erfaring og/eller god kjennskap til ITIL/IT4IT rammeverk
 • God kjennskap til ITIL-prosessen Service Validation and testing


Start: 18.01.21
Varighet: 31.12.2021 (med opsjon til 30.06.2022)
Arbeidssted: Oslo, Norway
Krav: Min. 5 års profesjonell IT-erfaring.
Jobbtype: Frilans

Prosjektet er stengt

Beklager, vi er ikke lenger på utkikk etter konsulenter for dette prosjektet.

Klikk på «Tilgjengelige prosjekter» for å se en oversikt over aktuelle prosjekter.

Hvis du er en kunde som ser etter denne typen profil, kan du bruke skjemaet «Se en konsulent-CV» på det andre nettstedet vårt.

ProData Consult lagrer data i din nettleser / enhet ved hjelp av cookies for statistikk og optimalisering av våre nettsteder og eventuelt for målrettet annonsering. Ved å godta, gir du oss ditt samtykke til denne bruken av cookies. Les våre personvernregler for mer informasjon. Du kan alltid trekke samtykket ditt her: Personvernerklæring og informasjonskapsler

Nettstedet krever bruk av "Nødvendige cookies". Våre nødvendige cookies brukes kun for å levere et fungerende nettsted og webservice.

Utvalgte tredjepartstjenester kan lagre cookies for å plassere relevante annonser som skal leveres til deg på tredjeparts nettsteder.