#18872 | 2021-01-11 Tønsberg, Norway

2 x PMO-støtte

På vegne av kunde i offentlig sektor søker vi etter 2 konsulenter til prosjekt i Tønsberg. 2 PMO-støtte, en i 50% og en i 100%.

Kunden har vedtatt mål for utvikling av helsetjenestene i Vestfold. I perioden 2020-2023 etableres det et program for teknologiutvikling.

Rolle 1 - Arbeidsoppgaver:
Gi støtte til programmet innenfor områdene:
 • Programstyring
o Bidra med prosjektoppfølging og programstyring samt rapportering
o Bistå i utarbeidelse av rapporter fra prosjekter til programmet og programstyret
o Bistå i anvendelsen av etablerte maler og metodeverk, herunder prosjektmodellen samt systemer og verktøy for prosjekt- og programstyring
o Koordinere kontakt og dialog med Sykehuspartner og øvrige interessenter
o Oppfølging av aktivitetene på program og prosjektnivå med Sykehuspartner
 • Endringsledelse
o Drive endringsledelse og sørge for at de berørte delene av sykehuset, og virksomheten som helhet, forbereder seg for de endringer, nye prosesser og måter å jobbe på som programmet vil gi
o Utarbeide og implementer rutiner, teknikker og verktøy for endringsledelse
o Bygge og vedlikeholde endringsnettverk med endringsagenter og SMEs
 • Kommunikasjon
o Utarbeidelse av interessentanalyser og kommunikasjonsplaner samt, håndtering og oppfølging av programmets interessenter
o Samt håndtering og oppfølging av disse for programmets interessenter
o Sørge for effektiv kommunikasjon mellom programmet og virksomheten
 • Gevinstrealisering
o Bistå med innhold knyttet til gevinstrealisering i styringsdokumentasjon og oppfølging av gevinstrealisering
o Utarbeide gevinstrealiseringsdokumentasjon som gevinstkart, gevinstoversikter og gevinstrealiseringsplaner. Følge opp og revidere planene i samarbeid med gevinsteier og de gevinstansvarlige
o Identifiser og følg opp endringsaktiviteter som gjennomføres i og utenfor programmet for å kunne realisere gevinstene
o Sørge for at programmet, inkludert de underliggende prosjektene, dekker de nødvendige aspektene som kreves for å kunne levere de identifiserte gevinstene
 • Annet (kan blant annet omfatte)
o Følge opp eskaleringssaker
o On-boarding/off-boarding av prosjektmedarbeidere
o Gi opplæring, coaching og hjelp/brukerstøtte

Rolle 1 - Må-ha-krav:
 • Erfaring med gjennomføring av store programmer/prosjekter
 • Erfaring med selvstendig leveranseansvar, for eksempel innen prosjekt- eller prosessledelse
 • Kunne vise til ett eller flere prosjekter som innebar å jobbe i grensesnittet prosess, teknologi og organisering
 • Erfaring med etablering av styringsdokumentasjon (policyer, rutiner, prosedyrer, prosessdokumentasjon mm.)
 • Erfaring fra arbeid med endringsledelse, gevinstrealisering og kommunikasjon

Rolle 1 - Bør-ha krav:
 • Erfaring fra lignende programmer/prosjekter innen spesialisthelsetjeneste
 • Kjennskap til Sykehuspartner
 • Kjennskap til Helse Sør-Øst
 • Sertifisering innen Prince2 og/eller MSP

Rolle 2 - Arbeidsoppgaver:
Ressursen skal gi støtte til programmet og prosjektene innenfor områdene:
 • Prosjektmetodikk og prosjektstyring
o Sørge for bruk av god prosjektmetodikk og beste praksis
o Bistå i anvendelsen av etablerte maler og metodeverk, herunder prosjektmodellen samt systemer og verktøy for prosjektstyring som f.eks Clarity PPM
o Revidere og videreutvikle rutiner og maler for prosjektoppfølgingen, herunder tilpasse prosjektmodellen til Helse SørØst for bruk i teknologiprogrammet
 • Styring og rapportering
o Bistå programledelse og prosjekter med å etablere gode rutiner for planlegging styring og rapportering i prosjektene
o Sørge for sammenstilling av input fra prosjektene opp til programmet
o Bidra til å følge opp at styrende dokumenter blir utarbeidet og vedlikeholdes i prosjektene i henhold til prosjektmodellen, samt kvalitetssikre styrende dokumenter fra prosjektlederne
 • Økonomikontroll
o Bistå med økonomisk oppfølging og rapportering fra prosjektene
o Tilpasse og videreutvikle økonomioppfølgingsverktøy
o Samle og sammenstille økonomiske data for rapportering
o Bistå med økonomisk oppfølging og rapportering på programnivå
o Bistå aktivt i arbeidet med å utarbeide budsjetter, samt lage reviderte estimater og løpende prognoser ved behov
 • Prosjektplanlegging
o Bistå prosjektleder i planleggingsprosessen, oppfølging og rapportering av fremdrift
o Bistå i utarbeidelse og oppfølging av samlet milepælsplan og fremdriftsplan på programnivå
 • Risikooppfølging
o Følge opp og rapportere på risiko og tiltak
o I samarbeid med prosjektlederne – identifisere og dokumentere risikoer. Overvåke utvikling/endring i risikobildet, samt bistå med risikorapportering
o Fasilitere risikogjennomganger/workshoper
o Bistå i identifisering og oppfølging av tiltak for håndtering av kjent risiko
o Estimere økonomiske behov knyttet til å håndtere risiko i prosjektet
 • Annet (kan blant annet omfatte)
o Bistå med oppfølging og rapportering av avhengigheter på programnivå
o Bistå med styring av viktige grensesnitt og forhold mellom prosjektene
o On-boarding/off-boarding av prosjektmedarbeidere
o Gi opplæring, coaching og hjelp/brukerstøtte

Rolle 2 - Må-ha krav:
 • Erfaring med gjennomføring av store programmer/prosjekter
 • Erfaring med selvstendig leveranseansvar, for eksempel innen prosjekt- eller prosessledelse
 • Kunne vise til ett eller flere prosjekter som innebar å jobbe i grensesnittet prosess, teknologi og organisering
 • Erfaring med etablering av styringsdokumentasjon (policyer, rutiner, prosedyrer, prosessdokumentasjon mm.)
 • Erfaring fra prosjektoppfølging og styring av plan, risk og økonomi

Rolle 2 - Bør-ha krav:
 • Erfaring fra lignende programmer/prosjekter innen spesialisthelsetjeneste
 • Kjennskap til Sykehuspartner
 • Kjennskap til Helse Sør-Øst
 • Sertifisering innen Prince2 og/eller MSP


Start: 01.02.2021
Varighet: Langvarig
Arbeidssted: Tønsberg, Norway
Krav: Min. 5 års profesjonell IT-erfaring.
Jobbtype: Frilans

Prosjektet er stengt

Beklager, vi er ikke lenger på utkikk etter konsulenter for dette prosjektet.

Klikk på «Tilgjengelige prosjekter» for å se en oversikt over aktuelle prosjekter.

Hvis du er en kunde som ser etter denne typen profil, kan du bruke skjemaet «Se en konsulent-CV» på det andre nettstedet vårt.

ProData Consult lagrer data i din nettleser / enhet ved hjelp av cookies for statistikk og optimalisering av våre nettsteder og eventuelt for målrettet annonsering. Ved å godta, gir du oss ditt samtykke til denne bruken av cookies. Les våre personvernregler for mer informasjon. Du kan alltid trekke samtykket ditt her: Personvernerklæring og informasjonskapsler

Nettstedet krever bruk av "Nødvendige cookies". Våre nødvendige cookies brukes kun for å levere et fungerende nettsted og webservice.

Utvalgte tredjepartstjenester kan lagre cookies for å plassere relevante annonser som skal leveres til deg på tredjeparts nettsteder.