#18920 | 2021-01-14 Oslo, Norway

Anskaffelsesleder - Sourcing og leverandørstyring

For vår kunde i den offentlige sektoren ser vi etter en anskaffelsesleder til sourcing og leverandørstyring.

Om prosjektet:
Sykehuspartner HF har opprette et program for «Standardisering og IKT-infrastrukturmodernisering» (STIM) for å gjennomføre standardisering og modernisering av IKT infrastrukturen i Helse Sør-Øst. Gjennom dette programmet skal også lokalnettene (LAN) i foretakene og nettet mellom foretakene (WAN) oppgraderes og moderniseres. Disse to områdene er organisert som egne prosjekter. Prosjektet for modernisering av WAN skal planlegge og realisere som en tjeneste på Norsk Helsenett SF sitt nasjonale stamnett. Prosjektet for modernisering av LAN skal spesifisere, planlegge, anskaffe og etablere en slik infrastruktur i regi av Sykehuspartner HF.

Kunden søker nå en person som skal lede den videre prosessen for anskaffelse av utstyr og tjenester for modernisering av LAN infrastrukturen ved foretakene i Helse Sør-Øst. Anskaffelsesprosessen er allerede igangsatt og prekvalifisering av leverandører er i ferd med å sluttføres. Etter dette vil det gjennomføres en konkurransepreget dialog med de pre-kvalifiserte leverandørene.

Arbeidsoppgaver:
 • Lede anskaffelsesprosessen, dvs. koordinere og lede arbeidet mot den tekniske delen av prosjektet og deltakerne fra Sykehusinnkjøp, og være ansvarlig for prosessen ovenfor de relevante beslutningstakerne i Sykehuspartner HF.
 • Være ansvarlig for de kommersielle modellene, herunder prismodeller, og tilhørende underlag gjennom prosessen og i avtaleverket med den/de valgte leverandørene. Disse modellene er allerede delvis utarbeidet og distribuert til tilbyderne i det publisert konkurransegrunnlaget. Modellene og det tilhørende underlaget må imidlertid videreutvikles og tilpasses gjennom dialogprosessen før forespørsel om endelig tilbud foreligger.
 • Bistå i arbeidet med å utforme nødvendige tilpasninger i kontraktsbetingelser slik at det endelige avtaleverket er ihht. Sykehuspartners leveransebehov. Avtaleverket i anskaffelsen er i hovedsak basert på statens standardavtaler (SSA-x).
 • Lede og koordinere dialogprosessen med de prekvalifiserte tilbyderne.
 • Ferdigstille evalueringsmodell og evaluere de kommersielle og kontraktuelle delene av tilbudene fra tilbyderne
 • Utarbeide beslutningsunderlag for valg av leverandør

Kompetansekrav:
 • Kompetanse og erfaring med store anskaffelser/anskaffelsesprosesser, herunder erfaring med utforming av konkurranse- og kontraktsgrunnlag og leverandørdialog og -forhandlinger.
 • Kommersiell legning og kompetanse.
 • Prosjektlederkompetanse og –erfaring.
 • Kjennskap til det offentlige anskaffelsesregelverket og de rammene dette setter for denne type anskaffelser.
 • Overordnet kunnskap om og forståelse for relevante teknologier (IKT).
 • Systematisk, strukturert og analytisk sterk.
 • Solide samarbeidsevner.
 • Meget solide muntlige og skriftlige kommunikasjonsevner, både på norsk og engelsk.


Start: 01.02.2021
Varighet: 30.11.2021 (opsjon til 30.01.2022)
Arbeidssted: Oslo
Krav: Min. 5 års profesjonell IT-erfaring.
Jobbtype: Frilans

Prosjektet er stengt

Beklager, vi er ikke lenger på utkikk etter konsulenter for dette prosjektet.

Klikk på «Tilgjengelige prosjekter» for å se en oversikt over aktuelle prosjekter.

Hvis du er en kunde som ser etter denne typen profil, kan du bruke skjemaet «Se en konsulent-CV» på det andre nettstedet vårt.

ProData Consult lagrer data i din nettleser / enhet ved hjelp av cookies for statistikk og optimalisering av våre nettsteder og eventuelt for målrettet annonsering. Ved å godta, gir du oss ditt samtykke til denne bruken av cookies. Les våre personvernregler for mer informasjon. Du kan alltid trekke samtykket ditt her: Personvernerklæring og informasjonskapsler

Nettstedet krever bruk av "Nødvendige cookies". Våre nødvendige cookies brukes kun for å levere et fungerende nettsted og webservice.

Utvalgte tredjepartstjenester kan lagre cookies for å plassere relevante annonser som skal leveres til deg på tredjeparts nettsteder.